Rodinné domy
Jedním z nejčastějších typů objednávek je objednávka na výstavbu nebo opravu soukromé rezidence. Na základě přání klienta vytvoříme architektonický projekt se všemi vlastnostmi pozemku.
HRUBYCO S.R.O. 2019