Autolakovna Škoda
V rámci tohoto projektu jsme se zapojili do výstavby protipožárních vnitřních stěn budovy. Celková stavební plocha: cca 17000m2.

HRUBYCO S.R.O. 2019